Więcej uczestnictwa – więcej dialogu

Więcej uczestnictwa – więcej dialogu
Razem możemy kształtować przyszłość w Melle.  Ważny jest dla mnie dialog z ludźmi.  Każdy powinien mieć możliwość wniesienia swojego wkładu.

Godziny konsultacji obywatelskich – dialog z mieszkańcami Melle są dla mnie bardzo ważne, dlatego będę oferować regularne konsultacje obywatelskie w dzielnicach i w ratuszu.

Traktuj dzieci i młodzież poważnie – i wspólnie będziemy rozwijać i
umożliwiać dalsze formy uczestnictwa. Nadal będę promować i wzmacniać istniejące parlamenty i konferencje młodzieżowe!

Ważne jest dla mnie utrzymywanie regularnego dialogu z różnymi radami doradczymi, a tym samym możliwość włączania sugestii i pomysłów do projektów na wczesnym etapie.