My topics in different languages

Choose your language:

Turkish:

Gelin konuşalım!

Gelecek odaklı eğitim ve bakım

Sosyal birliktelik ve Gönüllülük

8 ilçede oturmak ve yaşamak

Daha çok katılım – daha çok iletişim

Trafik – Alt yapı – Ekonomi

 

Romanian:

Intră în conversație!

Locuiește și trăiește în 8 raioane

Cooperare socială și voluntariat

Educație și sprijin orientat spre viitor

Mai multă participare – mai mult dialog

Transport – Infrastructură – Economie

 

Polish:

Rozpocznij rozmowę!

Edukacja i wsparcie zorientowane na przyszłość

Żyć i mieszkać w 8 dzielnicach

Współpraca społeczna i wolontariat

Więcej uczestnictwa – więcej dialogu

Transport – Infrastruktura – Gospodarka

 

 

Spanish:

¡Abrir el diálogo!

Educación y cuidado infantil guiado por el futuro

Habitar y vivir en los 8 distritos de la ciudad

Convivencia y compromiso social voluntario

Más participación – más diálogo

Tráfico – Infraestructura – Economía

 

English:

Get into conversation!

Future-oriented Education and care

Climate Protection and Adaption

Live and Life in 8 neighbourhoods

Social togetherness and Volunteering

More participation – more dialogue

Transport – Infrastructure – Economy

 

Italian:

Entrare in conversazione!

L’istruzione e l’accudimento orientato al futuro

Più partecipazione – più dialogo

Trasporti – Infrastrutture – Economia

Abitare e vivere in 8 distretti

Cooperazione sociale e volontariato

Protezione e adattamento del clima

 

Russian:

Вступай в разговор!

Больше участия – больше диалога

Социальное сотрудничество и волонтерство

Ориентированное на будущее образование и уход

Проживать и жить в 8 районах

Транспорт – Инфраструктура – Экономика