Współpraca społeczna i wolontariat

Współpraca społeczna i wolontariat
Wolontariat wnosi istotny wkład w spójność i życie społeczne w naszym mieście.  Bardzo ważne jest dla mnie utrzymanie i wzmocnienie tego.
Wzmacnianie klubów i stowarzyszeń środowiskowych. Nasze społeczeństwo w dużej mierze żyje z wolontariatu stowarzyszeń.  Zależy mi na wspieraniu klubów i wolontariuszy moimi pomysłami i działaniami – szczególnie w wychodzeniu z pandemii.

Promuję i chcę umożliwiać otwartą pracę z młodzieżą we wszystkich częściach miasta – wspólnie opracowując nowe oferty w dialogu a jeśli to konieczne, rozszerzać i rozwijać istniejące. Uważam że musimy być tam, gdzie są młodzi ludzie i dzieci.  Jesteśmy na dobrej drodze – ale to nie wszystko!

Specjalne, dobrowolne zadanie, często wykraczające poza normalny zakres, podejmują osoby działające w służbach ratowniczych, czy to straży pożarnej, ratownictwa czy THW.  Widzę nasze zadanie w patrzeniu w przyszłość.  Musimy zadbać o gotowość operacyjną – czy to kadrową, czy sprzętową.  Będę nad tym pracowała, wszędzie tam, gdzie będzie odpowiedzialność!

Sportowe miasto Melle!  Potrzebuje dobrych warunków dla naszych klubów sportowych i sportu nieformalnego. Dla mnie infrastruktura sportowa jest częścią ogólnego zainteresowania. Chę w tym zakresie nadal zaangażowanie pracować i go umacniać.

Widzę różnorodność kulturową jako szansę!  Aby współistnienie społeczne było pomyślne pomimo wielu różnic między ludźmi a społecznością, nadal potrzebujemy ofert dotyczących wszystkich aspektów integracji i uczestnictwa.  Chciałabym bazować na naszych dobrych ofertach i pomysłach i dalej je rozwijać wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za administrację, klubami, stowarzyszeniami i zaangażowanymi ludźmi!

Promowanie, wzmacnianie i rozwijanie ofert kulturalnych jest dla mie bardzo ważne. Dialog i współpraca między różnymi podmiotami jest konieczna aby nasza oferta kulturalna rozwijała się w przyszłości.